/kurumlar/biga.gov.tr/%C4%B0HALE%20%C4%B0LANLARI/Renkli20190314_155840.pdf
 
T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği İhale İlanı-14.03.2019