İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde TOKİ Tarafından Yaptırılan (1+1) Sosyal Konutlarda Boşalan Daireler İçin 30 Kasım 2018 Tarihine Kadar Talep Toplanacaktır Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Yapılmaktadır
 
 
Başvuru Şartları
Başvuru sahiplerinin aşağıda yer alan şartları taşıması gerekmektedir.
  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. 21 yaş ve üzerinde olmak, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul kadınlarda yaş şartı aranmaz (Fon Kurulu’nun 2013/1  sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)
  3. Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmamak,
  4. 3294 sayılı Kanun’a uygunluğu ilgili SYDV tarafından tespit edilmek ve SYDV’lerden yardım alıyor veya alabilecek durumda olmak,
  5. Konutların bulunduğu yerde (il ya da ilçe ise o il ya da ilçe, büyükşehir mücavir sınırları içerisinde ise büyükşehir belediye sınırları içerinde yer alan ilçelerde) en az  bir yıldır ikamet etmek, (Fon Kurulu’nun 2013/1  sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)
  6. Kendisi ile eşinin, velayeti altındaki çocuklarının ve hanede yaşayan diğer kişilerin mülkiyetinde herhangi bir konutu bulunmamak,
  7. Bir hane halkı adına (yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına) yalnızca bir adet başvuru yapmak,
  8. TOKİ konutlarından satın almamış olmak ve TOKİ konut kredisi kullanmamış olmak.