/kurumlar/biga.gov.tr/%C4%B0HALE%20%C4%B0LANLARI/SB20180410_111939.pdf
 
HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ŞEVKAT YUVASI VAKFI ÇANAKKALE İHALE İLANI 10.04.2018