/kurumlar/biga.gov.tr/Duyurular/SB20180424_100134.pdf
 
Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli ÇDP Plan Hükümleri Değişikliği