/kurumlar/biga.gov.tr/%C4%B0HALE%20%C4%B0LANLARI/16.05.2018.pdf
 
201600297 RUHSAT NUMARALI SAHADA SONDAJ YÖNETİMİ İLE MADEN ARAMA PROJESİ